Danh mục sản phẩm:
Khu vực sản phẩm:
Sắp xếp sản phẩm:
Giá bán sản phẩm:
Tin đăng 07/04/2021
BÁN SỈ DÂY RUY BĂNG GÂN CHẤM BI, LỤA, VẢI 1CM, 2M, 4CM, 5CM
30.000đ 50.000đ (-40%)
Danh mục & khu vực:
Toàn quốc
07/04/2021
Thông tin sản phẩm:
***Ruy băng gân chấm bi 1p(=1cm): 50.000/cuộn.
Mua trên 10 cuộn: 40k/cuộn
Mua trên 100 cuộn: Inbox
Mua trên 1000 cuộn: Inbox

***Ruy băng gân chấm bi 2p: 60.000/cuộn.
Mua trên 10 cuộn: 50k/cuộn
Mua trên 100 cuộn: Inbox
Mua trên 1000 cuộn: Inbox

***Ruy băng gân chấm bi 4p: 120.000/cuộn.
Mua trên 10 cuộn: 100k/cuộn
Mua trên 100 cuộn: Inbox
Mua trên 1000 cuộn: Inbox
Tài trợ bởi