Danh mục sản phẩm:
Khu vực sản phẩm:
Sắp xếp sản phẩm:
Giá bán sản phẩm:
Tin đăng 03/05/2021
Bộ NL đầy đủ làm 50 bông hồng giấy mỹ thuật
160.000đ 180.000đ (-11%)
Danh mục & khu vực:
Toàn quốc
03/05/2021
Thông tin sản phẩm:
Bộ NL đầy đủ làm 50 bông hồng giấy mỹ thuật gồm:
250 cánh hoa
50 thân hoa
50 lá hoa
1 que uốn cánh hoa
1 keo sữa
1 keo sáp
Tài trợ bởi