Danh mục sản phẩm:
Khu vực sản phẩm:
Sắp xếp sản phẩm:
Giá bán sản phẩm:
Tin đăng 09/04/2021
CÂY XOẮN GIẤY - DỤNG CỤ LÀM GIẤY XOẮN (QUILLING)
25.000đ
Danh mục & khu vực:
Toàn quốc
09/04/2021
Thông tin sản phẩm:
CÂY XOẮN GIẤY - 25.000/ CÂY

- Có 2 loại:

Cây xoắn giấy cán gỗ

Cây xoắn giất cán màu

*Dụng cụ làm giấy xoắn*
Tài trợ bởi