Danh mục sản phẩm:
Khu vực sản phẩm:
Sắp xếp sản phẩm:
Giá bán sản phẩm:
Tin đăng 9 tháng trước
Clutch chạm khắc trên da Vag
1.800.000đ
Hoạt động 9 tháng trước
Danh mục & khu vực:
Toàn quốc
30/04/2021
Thông tin sản phẩm:
Sản phẩm được chạm khắc hoa hồng trên chất liệu da Veg , nhuộm màu và hoàn thiện sản phẩm hoàn toàn bằng thủ công , full da trong ngoài !
Tài trợ bởi