Danh mục sản phẩm:
Khu vực sản phẩm:
Sắp xếp sản phẩm:
Giá bán sản phẩm:
Tin đăng 07/05/2021
Hoa Sen
700.000đ
Danh mục & khu vực:
Toàn quốc
07/05/2021
Thông tin sản phẩm:
Hoa được làm thủ công,với nguyên liệu là túi NHỰA ( túi nilon)
Hoa 70k /cành
Lá 25k/ cành
Búp 35k/cành
Gương 15k/cành
Tài trợ bởi