Danh mục sản phẩm:
Khu vực sản phẩm:
Sắp xếp sản phẩm:
Giá bán sản phẩm:
Tin đăng 09/04/2021
KEO NẾN NHỎ - KEO NẾN LỚN (1 BÓ - 10 CÂY)
25.000đ
Danh mục & khu vực:
Toàn quốc
09/04/2021
Thông tin sản phẩm:
- KEO NẾN SILICON LỚN (Dùng cho súng bắn keo lớn): 45.000 ( 10 cây - không bán lẻ)

- KEO NẾN SILICON NHỎ (Dùng cho súng bắn keo nhỏ): 25.000 (10 cây - không bán lẻ)

- Dán giấy mô hình, que kem, xiên nhọn, giấy carton, thủ công,...
Tài trợ bởi