Danh mục sản phẩm:
Khu vực sản phẩm:
Sắp xếp sản phẩm:
Giá bán sản phẩm:
Tin đăng 1 tháng trước
Mặt trang trí hoa ruy băng,hoa cài áo...
10.000đ
Danh mục & khu vực:
Thông tin sản phẩm:
Dùng trang trí giữa hoa ruy băng. Chất liệu nhựa,kích thước 2cm
Tài trợ bởi