Danh mục sản phẩm:
Khu vực sản phẩm:
Sắp xếp sản phẩm:
Giá bán sản phẩm:
Tin đăng 03/05/2021
Sét NL làm hoa cánh bướm
150.000đ 170.000đ (-12%)
Danh mục & khu vực:
Toàn quốc
03/05/2021
Thông tin sản phẩm:
Sét NL đầy đủ làm 50 bông hoa cánh bướm ( hoa sao nháy) gồm:

100 cánh hoa ( mỗi bông 2 lớp cánh)

50 nhụy hoa

50 đài

50 lá

50 thân hoa

1 cuộn keo sáp và 1 hủ keo sữa
Tài trợ bởi