Danh mục sản phẩm:
Khu vực sản phẩm:
Sắp xếp sản phẩm:
Giá bán sản phẩm:
Tin đăng 08/05/2021
Túi đeo chéo hoa trám
90.000đ
Danh mục & khu vực:
Toàn quốc
08/05/2021
Thông tin sản phẩm:
Túi móc bằng sợi dệt.
Kích thước 13x17cm.
Nhận đặt theo yêu cầu về màu và hoa văn.
Tài trợ bởi